Нашите производи за авионски транспорт се строго прецизно дизајнирани и тие се спремни да се соочат со логистичките предизвици со кој нашите клиенти се соочуваат секој ден. Потребите на пазарот се менуваат често и затоа ние се стремиме континуирано да ги подобруваме нашите услуги, да го распространиме и подобриме нашиот сервис, да бидеме сигурни дека сме еден чекор понапред од нашите конкуренти. Овие производи вклучуваат иновативни и индустриски особини, како што се :

  • Индустриски лидери во посветеноста на Cargo iQ стандардите за квалитет
  • Испорака во договореното време
  • Видливост и набљудување во актуелното и планирано движење
  • Автоматско пресметување на цената во пакет. (без работите што не се во наша контрола т.е. Гориво, безбедносен скрининг повикан од превозниците)
  • Прецизни и стандардизирани фактури

Ние обезбедуваме интегрирани логистички услуги, од производство до крајниот потрошувач. Нашата филозофија е да обезбедиме сеопфатни логистички услуги што ќе се вклопат перфектно во Вашиот начин на работа. Со професионализам, взаемна комуникација и со богато портфолио Вие ќе останете фокусирани на Вашата работа додека ние ќе се погрижиме за транспортот и скалирањето на производите.