Висок приоритет

Без разлика на големината , KN Express ви излага во пресрет за вашите итни пратки. Подржано од можностите на Cargo iQ, вклучувајки гаранција за брзо и сигурно испорачување.

Клучни карактеристики:

  • Автоматско ветување за испорака
  • Автоматска гаранција за перформанси Ако Kuehne + Nagel, или било кој од нашите соработници се одговорни да не биде на времено испорачано како што е ветено, вие ке видете автоматски обештетени под нашиот стандард воздушен продукт, KN Expert
  • Најбрзо транзит време Целосниот круг е планиран и набљудуван, осигурувајки безбедно доставување како што е ветено – обично од 1 до 3 дена за секоја пратка.
  • Сите општи услови и oпсег за доставување со максимална флексибилност за секоја потреба: од врата до врата , од врата до аеродром, аеродром до врата или аеродром до аеродром.
  • За секоја големина и тежина ( Според авионските спецификации ) додека димензиите на товарот може да ја лимитираат брзината на пратката, не ја лимитираат нашата способност да ја испорачаме во најбрзо можно време
  • Ги вклучува врвните експрес производи на превозниците
  • Цена во пакет (Без работи што не се во наша контрола т.е. безбедност, скрининг, бензин и додатни безбедносни трошоци од превозниците)<//strong>

За повеќе информации, контактирајте нè.