Запознајте сè со Вашите временски проширени барања во ланецот на набавки.

Клучни карактеристики:

  • Оптимална консолидираност Оптимална консолидираност во подолг временски период, приспособена на товар со чуствителна цена и без ургентно време на транспорт.
  • Цена во пакет (Некои работи што не се во наша контрола т.е. безбедносен скрининг, бензин и додатни безбедносни трошоци од превозниците)
  • Транзит време 6+ денови (од врата до врата) Индивидуално планирани, временски дефинирани и набљудувани од почеток од крај.
  • Максимална флексибилност Без разлика на големина или тежина, опциите за испорака вклучуваат: од врата до врата, од врата до аеродром, од аеродром до врата и од аеродром до аеродром.
  • Специјално означен товар и авионски товарен лист За лесна идентификација на товарот

За повеќе информации, контактирајте нè.