Ако мислите дека тарифите за авионски транспорт се многу високи за долги дестинации, но Ви треба побрз транспорт од бродскиот, земете ја во предвид комбинацијата од двата вида.

Бродско - Авионскиот сообраќај е комбинација на економичноста од бродски а брзината на авионски транспорт, која Ви дава ефикасни решенија. Комбинацијата од овој вид на транспорт, Ви дава можност да ја испратите стоката од Азија до Европа, Јужна или Северна Америка, или Африка во рок од 2-3 недели.

Ако Вашата стока е со мала вредност и не Ви е итна, земете ја во предвид комбинираната услуга од бродско - авионски сообраќај на Kuehne + Nagel. Може да биде Вашето идеално решение.

За повеќе информации, контактирајте нè.

Можете да ја следите Вашата пратка низ ланецот на набавки преку KN Login, веб базирана алатка на Kuehne + Nagel за 24/7 следење и мониторинг. KN Login Ви обезбедува детална историја и моментална состојба за пратката, вклучувајќи комерцијална фактура и товарен лист, со пристап од секој интернет пребарувач.