Сигурноста не е ветување – тоа е гаранција

Добродојдовте на KN Pledge – прва и единствена услуга за контејнерски транспорт која вклучува:

 • Загарантирано време на испорака
 • 100% гаранција за враќање на пари
 • Проширена одговорност на пратката
 • Добивање понуди веднаш - автоматски
Welcome to KN PLEDGE - the first and only full container service solution including:

Имате myKN профил? Добијте ја Вашата понуда денес.

Сè уште немате myKN профил? Регистрирајте се со два лесни чекори.

 

Цените ги вклучуваат сите трошоци

Загарантирано време на испорака

Дури и во современиот свет на бродскиот транспорт, може да се случат одложувања поради многу причини. Метежот, неповолните временски услови и задоцнетото транзитно поврзување, на пример, се редовна причина за прекините во ланецот на снабдување. Но, со KN Pledge, Вие не мора да се грижите за пристигнувањето на Вашата пратка. KUEHNE + NAGEL гарантира точно време на испорака, опфаќајќи ги сите комбинации на транспорт „од пристаниште до пристаниште“ или „од врата до врата“.

100% гаранција за враќање на пари

Покриваме повеќе од 63 000 пристаништа и нудиме повеќе од 750 услуги неделно и мноштво конекции. Нашиот персонал, составен од преку 7 500 посветени и искусни специјалисти, води исклучителна грижа за да се чувствувате сигурно. Во случај на доцнење на Вашата пратка, нема да ги платите трошоците за транспорт. Толку е лесно. 

100% Money Back Guarantee

Проширена одговорност на пратката

Со нашата Проширена одговорност за пратките, ги редефинираме стандардите на индустријата – која опфаќа широк спектар на ризици, покривајќи дури и до 100.000 американски долари по контејнер.  

Покриени штети:

 • Случајна штета, вклучувајќи го и чинот, занемарување или неисполнување на капетанот, пилотот, или службеникот на превозникот во навигација или во управувањето на бродот
 • Заштита од пожар, експлозија, опасности и несреќи на море или други пловни води
 • Виша сила (природни опасности)
 • Акт на војна и штрајкови, во рамките на клаузулите на војната и штрајкови
 • Општа хаварија

 Добијте понуда веднаш - автоматски

Клиентите со myKN профил лесно добиваат понуда веднаш,  резервираат пратки и ги следат истите – сè на едно место:

 • Добивање понуди веднаш - автоматски
 • Цените "Врата-до-врата" ги вклучуваат сите применливи трошоци
 • Гарантирани транзитни времиња за целиот транспорт
 • Лесно за користење

 

 

Instant Pricing
Carbon Neutrality

Неутралност на штетните гасови

Со KN Pledge, Вие преземате активна улога во неутрализирањето на влијанијата врз животната средина. Во Ваше име учествуваме во неутрализирање на емисијата на штетни гасови преку развој на четири природни проекти во Индонезија, Кенија и Перу - од пошумување, до заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на локалните заедници.  

KN Pledge 

 

Прво и единствено сервисно решение за комплетни контејнери

KN Pledge на прв поглед – Преземете ја тука брошурата

Имате myKN профил? Добијте ја вашата понуда денес.

Немате myKN профил сеуште? Регистрирајте се со два лесни чекори.

Пред да ја користите KN Pledge платформата, Ве молиме внимателно прочитајте ги Генералните условите за користење на Kuehne + Nagel KN Pledge.