SOLAS (Меѓународна конвенција за безбедност при морска пловидба) - VGM (Потврдена бруто маса) = Вкупна тежина на карго, помагала за утовар, тежина на празен контејнер вклучувајќи ја опремата за обезбедување на контејнерот, кој треба да стапи на сила од 01.07.2016.

Поради поголеми инциденти и незгоди кои настанале поради прекумерна тежина на контејнерите, меѓународната заедница на превоз на стока презеде мерки со цел да се спречат несоодветните декларации за тежина. Меѓународната поморска организација (IMO) во соработка со претставниците на индустријата прифати да спроведе соодветни правила како дел од SOLAS конвенцијата - Меѓународна конвенција за безбедност при морска пловидба.  

Таканаречените VGM (Потврдена бруто маса) побарувања ќе влијаат врз комуникацијата, инфраструктурата и процесите на сите учесници во синџирот на снабдување. Времето неопходно за имплементација на VGM методологиите е кратко и притоа Kuehne + Nagel тесно соработува со своите партнери транспортери и хабови на е-трговија со цел воспоставување на ефикасни и веродостојни глобални комуникациски стандарди и процеси.

KN VGM Portal – Online tool for reliable transfer of the required VGM data

KN VGM Portal – Online tool for reliable transfer of the required VGM data To help customers comply with the new requirements of the SOLAS Verified Gross Mass (VGM) regulation, Kuehne + Nagel has created KN VGM portal, an online tool for reliable transfer of the required VGM data. KN VGM portal is accessible with mobile devices via scanning the QR code or alternatively via a link on your booking reference, which is included in all booking confirmations starting as of 13th June 2016.

KN VGM portal makes it easy and less expensive for you to manage and submit the VGM required information, as well as other data necessary for record keeping and shipment identification.

World map SOLAS Americas Europe & Africa Asia & Australia

Кликинете на географскиот регион да дознаете повеќе за имплементацијата во секоја држава одделно и регулативите според светскиот бродски совет (World Shipping Council).