Високи стандарди за управување со стоката (низок степен на штети/губиток) и блиски партнерски односи, кои гарантираат висока ефикасност и транспарентни трошоци.

Ние нудиме широк спектар на услуги за бродски транспорт, преку нашата светски распостранета и независна мрежа, која е фокусирана на FCL и LCL пратки, од типот на рефусно товарена стока, логистика за проекти и вон габаритен транспорт. Ние исто така нудиме:

  • Гарантирана достапност на место и опрема
  • Алтернативен транспорт, кој се должи на флексибилни и блиски партнерски односи со водечките превозници
  • Ефективен интермодален транспорт со брзо транзитно време (од 15 до 25 дена за Блискиот Исток) и Бродско - Авионски комбинации