Нашата филозофија е да овозможиме детални логистички услуги кои ќе одговараат на Вашиот ланец на набавки. Нашите специјалисти за договорна логистика можат да ги опслужат сите типови на индустрии:

 • Inbound logistics
 • Production logistics
 • Outbound logistics
 • After-sales logistics
 • Packaging and value-added services
 • Reverse logistics

Нашето портфолио на услуги нуди по мерка скроени решенија, базирани на потребите и трендовите на пазарот. Ние дизајнираме и градиме оптимални решенија кои соодветствуваат на Вашите барања.

Висока технолошка стока

Kuehne + Nagel, ја покажа способноста да обезбеди интегриран систем, кој ќе биде еден извор за сите логистички решенија од производителот до крајните купувачи. Нашите експерти ги воочија предизвиците во ланецот на набавки, предизвикани од глобализацијата, со кои се соочува високо технолошката индустрија. Kuehne + Nagel одговори на овие предизвици, со тоа што го издигна своето знаење и инфраструктурата за да обезбеди решенија за едни од најголемите и највлијателните компании во индустријата.

Автомобилска индустрија

За Kuehne + Nagel, автомобилската индустрија е сконцентрирана на оригинални резервни делови (ОЕМ) за автомобили, камиони, опрема за земјоделски машини, како и за директни и посредни снабдувачи и за опрема на две тркала. Побарувачката во логистиката за автомобилската индустрија бара стручност и оперативна совршеност. Kuehne + Nagel создава вредност преку автомобилскиот синџир на снабдување по пат на својата широка светска мрежа, индустриско знаење и моќна технологија

Локалните прописи и отварањето на нови пазари се повеќе повикуваат на географско ширење на производството, со што протокот на производи од голем број на снабдувачи треба да биде управуван на координиран начин.

Kuehne + Nagel има огромно искуство во јакнење на методите за постапки со купувачи. Согласно со дефинираниот временски распоред, Kuehne + Nagel ги собира испорачаните компоненти и ги подготвува за транспорт во своите центри за консолидација. За морски и воздушен транспорт контејнерите се подготвуваат и пакуваат во Container Freight Station (станицата за транспорт на товарни вагони ). Kuehne + Nagel обезбедува флексибилни методи во текот на целиот синџир на снабдување.

Индустриска стока

 

Зголемената цена на материјал и работна рака, потребата за продуктивност и континуиран проток на пратки, сите тие имаат влијанија на ланецот.

Нашите можности се движат од сеопфатни логистички услуги за резервни делови и материјали, низ движењето на голема и гломазна опрема, до транпортирање на огромни генератори за струја и турбини. Ние можеме да преместиме /или промениме цели фабрички комплекси.

Фармацевстка индустрија

 

Ние подржуваме многу од водечките фармацевстки и здравствени компании во светот со решенија за услуги на менаџирање на нивниот ланец, кој треба да бидат многу доверливи.

Фармацевстката и здравствената индустрија имаат голема потреба од безбедност, контрола на температура и испораки на време до болници, лаборатории и апотеки.

Специјализираните сертификати за складирање и дистрибуција на фармацевстки и медикални направи ни овозможуваат да нудиме додатни и специјални услуги до оваа индустрија со најголеми потреби и регулации.

Нашите решенија ке ви помогнат да ги решите вашите сегашни и идни предизвици, дозволувајки да се концентрирате на вашиот бизнис :

 • Простор од 2.000 квадратни метри за складирање и ракување на лекови, наркотици и психотропни супстанци, медикални направи и додатоци за исхрана. 
 • Систем за мерење на температура (ладилници – 8 до 12 палети )  простор за складирање со контролирана температура
 • Детектори за чад, аларм за пожар
 • Додатни услуги – пакување, повторно пакување и етикетирање
 • Објекти со специјализирана хигиена, подови без прашина и објекти за санитација
 • Систем за безжично скенирање
 • Систем за автоматско мерење на температура и влажност
 • Специјално складирање на наркотици, психотропни супстанци и клинички примероци
 • Потврден систем за менаџирање на складиште

Малопродажба

 

Секторот за продажба на мало е многу развиен и е карактеристичен по конкурентноста. Времето на дистрибуција низ мрежата и високите потреби од нивните клиенти се меѓу главните фактори кој влијаат на играчите на овој пазар. Како специјалист за мрежа на здружени и сеопфатни логистички решенија, на нашите клиенти им нудиме голема низа на услуги :

 • Доверливи времиња на испорака по патен, воден и воздушен превоз
 • Складирање
 • Додатни услуги како додавање на промотивни флаери, етикетирање и повторно пакување

Индустрија за широка потрошувачка

 

Меѓународното искуство на Kuehne + Nagel во сите сегменти на индустријата за широка потрошувачка ни дозволува да ги разбереме предизвиците со кои се соочуваат нашите клиенти во рамките на нивниот специфичен процес на снабдувачкиот синџир. Ние нудиме решенија за да ги задоволиме потребите на нашите клиенти, создаваме ефикасност и постигнуваме позитивни резултати. Денес, Kuehne + Nagel постојано обезбедува високо квалитетни логистички услуги на светските водечки компании од оваа индустрија во повеќе од 40 земји. Нашите наменски логистички решенија совршено одговараат на барањата на романскиот пазар, кој е еден од најголемите во светот.

Барате  решение за интегрирана логистика во други индустриски гранки од веќе гореспоменатите?
Не се двоумете да нè контактирате!