Ние сме партнер по избор за преземање на логистиката од компаниите заради обезбедување и управување со сложени ланци на достава. Нашите интегрирани услуги кои ги опфаќаат сите аспекти на логистичко планирање, контрола и извршување, од местото на преземањедо местото на испораката се дизајнирани да ја претворат Вашата логистика во конкурентна предност.

Нашиот пристап               

 • Познавајќи ја Вашата основна дејност и потреби, ние прераснуваме во продолжена рака на Вашиот бизнис предвидувајќи ги Вашите барања и делувајќи ургентно
 • Одлично водење на операциите и постојаност во сите глобални операции преку стандардот на деловна култура и процеси
 • Овозможување на информации за ланецот на достава преку развој на глабалната видливост и на услугите “знаеме како„

Наши услуги

 • Доближете ги Вашите производи поблиску до купувачите, за да ги подобрите услугите и да ги намалите трошоците за транспорт
 • Намалете ги Вашите оперативни трошоци со користење на нашата автоматизирана магацинска механизација
 • Контолирани трошоци во производство и намален инвентар со извршување на финалниот производ, конфигурација во складиштата
 • Поприфатливи цени со делење на трошоците со другите клиенти на Kuehne + Nagel
 • Нарачки и прегледност на инвентарот со нашата интернет базирана алатка
 • Не се оптоварувајте со поднесување на барања до повеќе снабдувачи на складишта. За многу клиенти со потреба од дистрибуција на повеќе центри низ земјата, Kuehne + Nagel се разбира е вашиот избор.
 • Сите објекти се ISO 9001:2008 сертифицирани и делат заеднички процеси и системи.

Интегрирани решенија

 • Навремена испорака
 • Можност за брз одговор на вкупна цена (вклучувајќи и “до врата”)
 • Навремено планирање и координација со транспортните алтернативи
 • Прегледност на пратките од врата до врата со интентет базираната алатка KN Login
 • Управување со неочекувани настани, базирани на автоматско алармирање и проактивна комуникација
 • Точно и стандардизирано фактуриеање

За повеќе информации, контактирајте нè.