За регистрирани KN Login корисници

Ние сме клиенгти на Kuehne + Nagel и имаме проблем со KN Login – што треба да правиме?

Зборувајте со Вашиот контакт во Kuehne + Nagel или со некој преставник со Kuehne + Nagel, или пратете ни емаил.

Мојата KN Login лозинка истече / ја заборавив лозинката. Што треба да направам?

Ве молиме кликнете на Генерирај Лозинка за да креирате нова. Доколку Ви е потреба дополнителна помош, или зборувајте со Вашиот контакт од  Kuehne + Nagel и побарајте да Ви помогнат, или пратете ни емаил.

Сакам да ги договорам моите прекуокеански партнери да почнат да работат со KN Login. Што треба да направам?

Зборувајте со Вашиот контакт од Kuehne + Nagel и побарајте од нив да Ве поврзат со Вашиот акаунт менеџер (ако Ви е познат) да го стори тоа за Вас.

Можам ли да дознаам повеќе за процесите кои се изминати

Да, можете. Ве молиме прочитајте го PDF документот за повеќе информации.

За нерегистрирани KN Login корисници

Дали ми треба корисничко име и лозинка за да ги следам пратките кои се управувани од Kuehne + Nagel?

Не. Можете да работите со KN Login Public, и секој може да ги следи движењата на пратките кои се управувани од Kuehne + Nagel во наредните 90 дена, без да требаат да се регистрираат.  За повеќе информации Ве молиме кликнете на прашалникот во сивот квадрат од десната страна.

Ја барам мојата пратка користејќи го KN Login Public со референтниот број на пратата, но не можам да ја најдам пратката?

  • KN Login Public ги задржува податоците само за 90 дена од денот на поаѓање на пратката. Дали Вашата пратка е во овој опсег?

  • KN Login Public ги бара пратките со точно внесени информации. Дали ги внесовте точните податоци за референтниот број на пратката?

  • Барањето по Референтен број на клиентиот бара посебен сетап и работи само со претходно одреден референтен план. Дали ова Ви е договорено од страна на Kuehne + Nagel?

Знам дека има повеќе од една верзија на KN Login. Како се разликуваат верзиите на KN Login и која јас треба да ја користам?

Всушност има 3 верзии на KN Login; Public, Shipment и Order.

  • KN Login Public не бара регистрирање, ги задржува податоците за 90 дена, не испорачува доверливи податоци и нивото на информации е ограничен. Тоа е основната верзија на KN Login.

  • KN Login Shipment бара корисничко име и лозинка за да обезбеди доверливите податоци да бидат видени само од авторизираниот корисник. KN Login Shipment работи на ниво на пратка (“Shipment”) од моментот кога е резервирана пратката до моментот на испорачување на крајната дестинација. За оваа верзија моменталниот број на корисници е преку 17.000 клиенти на Kuehne + Nagel и овозможува доверливи, сигурни решенија, а со тоа имате прегледност, контрола и информациски менаџмент кој испорачува ефикасен транспорт, испорака и достапност на капацитетите. За да бидете корисник на KN Login Shipment, Ве молиме контактирајте ја Вашиот контакт личност од Kuehne + Nagel.

  • KN Login Order има сличен начин на работа со KN Login Shipment, но е интегрален дел од Kuehne + Nagel Order Management System (KN OMS) услужната дејност. Ова е најкомплексната верзија на KN Login и бара детално преговарање со специјалистите од двете страни, Вашат компанија и Kuehne + Nagel. Со цел да одредиме кои се Вашите кориснички права за  KN Login соодветни за Вашиот бизнис, Ве молиме контактирајте ја локалната канцеларија на Kuehne + Nagel или контактирајте го Вашиот Kuehne + Nagel преставник.

Сакам да ги договорам моите прекуокеански партнери да почнат да работат со KN Login. Што треба да направам?

Зборувајте со Вашиот контакт од Kuehne + Nagel и побарајте од нив да Ве поврзат со Вашиот акаунт менеџер (ако Ви е познат) да го стори тоа за Вас..

Дали сакам да се регистрирам за KN Login?

Како нов клиент на KN Login, Ви препорачуваме да ги прочитате најчесто поставуваните прашања и дознајте повеќе за Kuehne + Nagel’s Logistic Information Network пред да аплицирате за корисничка сметка. Ако веќе Ви се познати нашите решенија, Ве молиме пополнете ја следнава апликација.