KN Login овозможува интегрирана прегледност за сите видови транспорт, и Ви овозможува следење и управување со Вашите производи поефикасно. На овој начин можете да одлучувате за производството ефикасно.

Со растење на бројот на добавувачите, клиентите и партнерите, прегледноста од почеток до крај е најважна. KN Login е прозорец кој Ви овозможува целосна прегледност на Вашиот ланец на набавки. Ги синхронизира податоци за движењето на Вашите пратки и Ви дава целосна прегледност за сите видови на транспорт, локациите, партнерите и процесите. Ви дозволува ефективно управување на Вашите логистички активности - исто така ги намалува Вашите тришоци и ризикот.

KN Login испорачува одлична прегледност во ланецот на набавки и решенија кои континуирано ја подобруваат Вашата продуктивност и ефикасност. Ви дава птичја преспектива на целиот Ваш инвентар во движење и ги проширува хоризонтите на Вашиот ланец на нававки низ држави и индустрии.

 

Високо додадени вредности

Ново ниво на глобална прегледност на Вашиот ланец на набавки

  • Во секое време, прегледност од почеток до крај
  • Безпрекорен преглед на процесите во ланецот на набавки
  • Континуирана контрола на инвентарот во движење
  • Поедноставени кориснички врски
  • Пребарува по исклучоци
  • Споредува физички тек со сегашна информација низ сите добавувачи и видови на транспорт
  • Итно лоцирање на пратката и производот во ланецот на набавки