KN Login е како систем за контрола за целиот Ваш ланец на набавки. Тоа е моќна, приспособлива алатка која може да ги контролира пратките и протокот на информации, да овозможи проактивна интервенција, а со тоа оперативните работите ги прави посигурни од било кога.

Преку KN Login управувачот за настани добивате порака со информација веднаш штом статусот на процесот ќе се промени или е скоро порменет. Безразлика, KN Login има вграден механизам кој може да идентификува промени во планот, како и потенцијален или реален проблем. Во тој случај, системот генерира знак за тревога, со што Ви овозможува побрза реакција и побрзо решавање на проблемот.

KN Login Ви дава пристап до сите клучни информации и Ви овозможува моќни алатки за контрола и управување со критичните процеси низ целиот ланец на набавки - од производство до испорака.

 

Високо додадени вредности

Проактивна контрола и информирање за подобри перформанси

  • Заштедува време, ги намалува трошоците и избегнува потешкотии со Вашите клиенти, исто така врши контрола во сите критични области од Вашата логистика и одделот за набавки
  • Пораки за тревога генерирани од KN Login кои можат да вклучуваат информации за клиентот, како и линк до потребните документи
  • Добивате проактивни пораки за тревога кога специфични настани се одвиваат или кога одредени документи ќе бидат достапни
  • Лесно идентификување на потенцијални или реални прекини во процесот, како и промени во планот базирани на претходно одредени по ваш избор исклучоци