KN Login ја спроведува информацијата со Вашите партнери, на начин што обезбедува заеднички решенија на заедничка платформа. Оваа цврста интеграција на системите, процесите и луѓето ја зголемува интеракцијата со сите засегнати партии.

Интерактивниот план за испорака (IDP) нуди во реално време онлајн планирање. Ја скратува комуникацијата, оптимално го поддржува планирањето за испорака на комплетните контејнери и збирните бродски пратки и овозможува приоритет на испорака. Достапно 24/7, алатката за резервирање на KN Login ги прави резервациите многу пофлексибилни.

KN Login може да ја подобри Вашата продуктивност и ефикасност, нудејќи сигурна средина за поврзување со бродарите, транспортерите, Kuehne + Nagel и други услужни провајдери.

 

Високо додадени вредности

Лесна соработка со Вашите партнери за оптимизирано производство и проток на информации

  • Убрзани процеси преку лесна интеракција и комуникација помеѓу сите инволвирани партнери
  • Доверливите информации можат да бидат заштитени со имплементирање на кориснички права 
  • Овозможува на ниво на групација споделување на конзистентни податоци што ќе овозможи ефикасни и добро информирани одлуки
  • Ја зголемува ефикасноста во планирањето и имплементацијата, како и доверливоста со заменување на мануелните процеси со системски тек на работата
  • Лесна интеграција на KN Login со сите партии во процесот на подготовка и дистрибуција