Изјава за приватност и користење на Google Analytics©

Kuehne + Nagel ја подготвија оваа изјава за приватност со цел да демонстрираат цврста определба во однос на зачувување на приватноста. Во понатамошниот текст е објаснет начинот на заштита на приватноста во делот на практики на прибирање и обработка на лични информации на веб страницата.

При извршување на регистрација за пристап до секциите на веб страницата резервирани за нашите корисници („Регистрирани корисници“), во системот е неопходно да се внесат контакт информациите како име и адреса на е-пошта, а во одредени случаи и делумна или целосна поштенска адреса или телефонски број. Наведените информации се користат за воспоставување на контакт со регистрираните корисници единствено на оперативно ниво во делот на користење на заштитената секција на веб страницата на Kuehne + Nagel, како на пример проследување на информација за недостапност на веб страницата или нови функционалности на системот.

Ние не вршиме продажба на податоците и приватните профили на нашите корисници на трети страни. Ние исто така не ги споделуваме информациите обезбедени од нашите регистрирани корисници со нашите партнери или други трети страни. Сите податоци обезбедени од страна на регистрирани корисници се зачувуваат во согласност со законските регулативи како и за временски период кој е исто така одреден од законските регулативи.

Нашата веб страница ја користи алатката Google Analytics, која претставува аналитичка алатка развиена и лиценцирана од страна на Google Inc. Google Analytics алатката користи т.н. „колачиња“ кои всушност претставуваат текстуални датотеки поставени на Вашиот компјутер и кои всушност вршат анализа за начинот на користење на веб страницата од страна на корисниците. Информациите кои се генерираат од страна на алатката во врска со Вашето користење на веб страницата (вклучувајќи ја и Вашата IP адреса) се зачувуваат на серверите на Kuehne + Nagel, и претставуваат сопственост на Kuehne + Nagel.

 Kuehne + Nagel ги користи овие информации во однос на изготвување на анализа за користењето на веб страницата како и генерирање на извештаи за активностите на веб страницата. Kuehne + Nagel нема да изврши трансфер на наведените податоци на трети страни. Kuehne + Nagel нема да изврши асоцијација на Вашата IP адреса со други податоци во сопственост на Kuehne + Nagel. Вие сте во можност да го одбиете користењeто на „колачиња“ со прилагодувањето на одредени сетирања во Вашиот интернет пребарувач, меѓутоа доколку го направите тоа нема да бидете во можност да ги користите сите функционалности на веб страницата. При користење на веб страницата, се согласувате за процесирање на обезбедените податоци од страна на Kuehne + Nagel на начин и за цели наведени погоре.

 

Известување за работно место  

Ако се пријавите за известување за работно место во Kuehne + Nagel од Вас ќе биде побарано да пополните формулар за апликација за предупредување за работа со вашата e-mail адреса и поединечни детали за вашата посакувана позиција (како што е категорија на работа,  локација). Откако ќе го испратите формуларот за пријавување на барање за работа, ќе добиете е-пошта за потврда. Вашата апликација ќе стапи на сила ако кликнете на линкот во е-поштата за потврда во рок од 48 часа.

По успешното завршување на оваа апликација, редовно ќе добивате информации за слободни работни места кои моментално се достапни во рамките на Kuehne + Nagel Group во согласност со критериумите што ги избравте. Вашите податоци нема да бидат злоупотребени од други лица. Можете да се откажете од известувањето за работното место во Kuehne + Nagel во секое време со користење на функцијата "отпишување" во е-поштата. По отпишувањето вашата e-mail адреса, како и сите други податоци што ги добивате, ќе бидат избришани во согласност со релевантниот применлив закон.