Pharma and Healthcare

KN PharmaChain - Супериорна усогласеност. Поголема сигурност.


KN PharmaChain е нашата специјализирана мрежа од посветени фармацевтски центри со високо - и регуларно - обучени експерти, кои осигуруваат дека секој производ ќе биде управуван и транспортиран во соодветна безбедна и температурно контролирана околина.

 

KN PharmaChain карактеристики 

 • Посветеност кон обезбедување на решенија за контрола на температурата на пратки низ Европа и пошироко  
 • Транспорт на LTL and FTL пратки кои бараат температура од +2°C до +8°C или +15°C до +25°C
 • Усогласеност со WHO Good Distribution Practice (GDP) стандардите и добро обучен персонал со цел да се обезбеди сигурна достава, интегритет и да се елиминираат одредени проблеми
 • Строги стандарди при избор на превозници во согланост со GDP стандарди
 • GDP сертифицирани, температурно контролирани објекти на стратешки области
 • Посветени Стандарди Оперативни Процедури (СОП)
 • Kuehne + Nagel флота на возила со активно конторлирање на температурата (mono, bi-temp and double-deck equipment) 
 • Контрола на температурата и постојано следење на статусот преку мониторинг центарот – 24/7/365

Контактирајте нè да дознаете повеќе.

Вашите KN PharmaChain придобивки

  •  Високо ниво на усогласеност кое ги исполнува надворешните прописи и стандарди
  • Исполнување на очекувањата на пациентот со тоа што продуктот ќе пристигне во бараното време и во добра состојба
  • Зголемена безбедност преку зголемена сигурност на логистиката
  • Подобрена видливост и следење на праткат во индустрија
  • Решенија за осигурување на Вашата пратка со цел да се заштити професионалнит и финасискиот ризик
  • Зголемување на ефикасноста и оптимизација на трошоцитеPharma and Healthcare benefits

Посветена флота

Нашата флота од температурно контролирана опрема, заедно со внимателно одбрани и GDP одобрени подизведувачи, може да ги задоволи Вашите најстроги барања и да обезбеди максимална сигурност.

Напредни објекти

Сите наши објекти се во согласност со највисоките стандарди за ракување со секаков вид на  термолабилни пратки.

Одговорен и проактивен тим којшто се грижи

Нашиот тим од високо квалификувани професионалци во согласност со GDP стандардите, посветени кон Вашиот транспорт на лекови и здравствени продукти, ги користат своите знаења за имплементирање, следење и испорака на пратките во зависност од Вашите специфични барања.Visibility and monitoring overland

Следење и мониторинг со KN Login

  • Статус на планирана/реална состојба на пратката
  • Лични извештаи Информации за пратката по е-маил KPI известувања
  • Складирање, поставување и преземање на POD копии и температурни записи
  • Активни EDI интерфејси со нашите клиенти

Дознајте повеќе