KN PharmaChain е нашата специјализирана мрежа од посветени фармацевтски центри со високо и регуларно тренирани експерти, кои осигуруваат дека секој производ ќе биде управуван и транспортиран во соодветна сигурна и температурно контролирана средина. 

KN PHARMACHAIN обезбедува широк спектар на услуги, вклучувајќи:

 • Посветеност кон обезведување на решенија за контрола на температурата на пратки низ Европа и пошироко.
 • Транспорт на LTL and FTL пратки кои бараат температура од +2° C to +8° C or +15° C to +25° C
 • Усогласеност со WHO Good Distribution Practice (GDP) стандардите и добро обучен персонал со цел да се обезбеди сигурна достава  и интегритет исто така.
 • Строги стандарди при избор на превозници во согласност со GDP стандарди
 • GDP сертицифицирани, температурно контролирани објекти на стратешки области
 • Посветени Стандардни Оперативни Процедури (СОП)
 • Kuehne + Nagel флота на возила со активно контролирање на температурата (mono, bi-temp and double-deck equipment)
 • Контрола на температурата и постојано следење на статусот на возилото преку мониторинг центарот - 24/7/365

KN PHARMACHAIN придобивките вклучуваат:

 • Високо ниво на усогласеност кое ги исполнува надворешните прописи и стандарди
 • Исполнување на очекувањата на пациентот со тоа што продуктот ќе пристигне во бараното време и во добра состојба
 • Подобрена видливост и следење на пратката
 • Водечки во индустрија решенија за осигурување на Вашата пратка со цел да се заштити професионалнит и финасискиот ризик
 • Зголемување на ефикасноста и оптимизација на трошоците

ПОСВЕТЕНА KUEHNE + NAGEL ФЛОТА

Нашата флота од температурно контролирана опрема, заедно со внимателно одбрани и GDP одобрени подизведувачи, може да ги задоволи Вашите најстроги барања и да обезбеди максимална сигурност. 

НАПРЕДНИ ОБЈЕКТИ

Сите наши објекти се во согласност со највисоките стандарди за ракување со секаков вид на  термолабилни пратки.

ОДГОВОРЕН И ПРОАКТИВЕН ТИМ КОЈ СЕ ГРИЖИ

Нашоит тим од високо квалификувани професионалци во согласност со GDP стандардите, посветени кон Вашиот транспорт на лекови и здравствени продукти, ги користат своите знаења за имплементирање, следење и испорака на пратките во зависност од Вашите специфични барања.

СЛЕДЕЊЕ И МОНИТОРИНГ СО KN LOGIN

  • Статус на пратката
  • Лични извештаи
  • Информации за пратката по email
  • KPI узвестувања
  • Активно EDI interfaces си нашите клиенти

  Дознајте повеќе