KN SecureChain е безбедно, Европско решение за транспорт на осетливи производи и за пратки од висока вредност, почнувајќи од поединечна палета до цели камиони (LTL до FTL). Со нашиот искусен тим од обучени експерти,  сигурните локации, со точно поставени оперативни систем и конкретни бизнис планови , ние Ви ги нудиме највисоките стандарди за да оговориме на вашите логистички потреби. На ваков начин ние сме сигурни дека Вашата пратка пристигнала на саканата десинација во перфекна состојба.

KN SECURECHAIN ниду извонредни можности за флексибилни и ефикасни логистички решенија за комплетна заштита на Вашите пратки, вклучувајќи:

g

 • Флексибилни испораки од врата до врата низ цела Европа
 • Сигурни рокови од подигнување до испорака, базирани на специфични барања (еден и два возачи)
 • Од поединечна палета до цел камион (LTL до FTL)
 • Следење на пратките преку најдобриот систем за следење (KN Login) во сите видови на транспорт
 • Тим од високо обучени кадри со постајано усовршување  на нивните знаења
 • Нуди програма за превенција со цел да се намали изложеноста на ризик и да се минимизира можностите за оштета и губење
 • Совршена ефикасност преку централизирано следење на пратките и проактивна истрага

KN SECURECHAIN преглед

 • Помала изложеност на оперативен ризик
 • Совршена ефикасност преку проактивна истрага
 • Подобрена видливост, навремена интервенција и смалување на ризикот 
 • Прифатливи услуги за обезбедување на оптимални решенија

Услуга на додадена вредност

 • Советодавни услуги, да може примачот да ги разгледа можностите за испорака
 • Испорака во договореното време
 • Повратна логистика
 • Два возача - за да се зголеми сигурноста и да се намали времето на испорака
 • Контролен систем за маршрутата
 • Статуси за пратката во реално време
 • Известување преку KN Login за специфичните барања на клинтите
 • Прегледност на налогот/пратката на ниво на сериски број
 • Безбедносна придружба
 • 24/7 следење на камионите                                                                     
 • Врвно планирање како би се избегнало нарушување на нивото на безбедност и квалитетот на услугата
 • Старува менаџирање на продукти од тешката индусрија
 • White glove

НАЈВИСОК КВАЛИТЕТ

 • Следење на пратката од крај до крај преку надлежните центри
 • Посветен тим од добро обучени експерти
 • Proactive exception and incident management
 • KN SecureChain стандардни оперативни процедури и дефинирани договорни услуги

  Нови и строги безбедносни мерки

  • Програма за превенција
  • Флота од високо квалитетни возила / TAPA согласност
  • Cross docking  во сигурни локации вклучувајќи целосен надзор
  • Проценка на рисикот и безбедна паркинг програма

  Следење и мониторинг со KN LOGIN

   • Известување за клучните перформанси
   • Следење и известувања за исклучоците

   Дознајте повеќе