Main picture for KN Eurolink FTL/LTL, Slika za kompletna kamionska usluga

Сигурни комплетни камионски утовари и дотовари — KN EuroDirect


Максималниот капацитет, флексибилноста и квалитетот се од суштинско значење за Вашето логистичко планирање. Добивката од флотата од повеќе од 3.100 камиони и 4.800 приколки низ Европа, делумно во сопственост на Kuehne + Nagel, како и од нашите долгорочни партнерства со претпочитани и редовно проверени подизведувачи. Вашата пратка се собира и доставува директно со едно возило. Заради скратениот број на преземања, можеме да обезбедиме посигурни и екстремно атрактивни рокови за Вашите пратки.

Соодветна пратка за KN EuroDirect

Домашните или прекуграничните пратки на комплетните утовари или дотоварите (FTL/LTL) низ цела Европа, како и Турција, со најмалку една од следниве карактеристики се погодни за KN EuroDirect.

 • Повеќе од 2,5 тона, палетизирани или непалетизирани
 • Повеќе од 2 должни метри товарни метарски простор за палетизиран или непалетизиран товар

Сакате да зборувате со некој од нашите колеги? Контактирајте нè.

Широк спектар на логистички и транспортни услуги за Вашите придобивки

 • Испорака врата до врата, максимално лесно и погодно
 • Планирање на флексибилност поради слободните капацитети и сигурните рокови
 • Посветеност кон достигнување на највисоко ниво на стручност и безбедност
 • Целосна транспарентност на Вашиот транспорт преку KN Login, нашата web базирана алатка со систем за следење 

Немате доволно време? Започнете со понудата и резервирајте преку интернет.

LTL FTL transport

Дали знаете дека следните функции се вклучени во нашиот стандарден пакет на услуги?

  •  Информации за испораката (IOD) до 12:00 часот наредниот ден од денот на испорака (пон - пет)
  • Транспорт на опасни материи во согласност со ADR/IMO прописите. ePOD (електронска форма на доказ за испорака) – на барање
  • Испорака на LTL пратки според бараната секвенца
  • Следење и барање преку KN Login
  • Камионски транспорт во согласност со CMR Конвенцијата  

Дали имате посебни барања? Побарајте понуда уште денес. 

 

 

Value-added services

Премиум услуги за посебни барања

 • Испорака на точно определен ден
 • Советодавни услуги , за да може примачот да ги разгледа можностите за испорака
 • Два возачи - се намалува времето на испорака
 • Улуга за царинење и дополнително осигурување со KN Sure
 • Кориснички извештаи преку KN Login
 • ePOD (електронска форма на доказ за испорака) – на барање

Дали Би сакале да дознаете повеќе? Контактирајте нè.