Secure high-value shipments

KN SecureChain - Безбедни решенија за пратки со висока вредност

KN SecureChain е безбедно, европско решение за транспорт на осетливи производи и за пратки со висока вредност, почнувајќи од поединечна палета до цели камиони (LTL до FTL). Со нашиот искусен тим од обучени експерти,  сигурните локации, со точно поставени оперативни системи и конкретни бизнис планови, Ви ги нудиме највисоките стандарди за да одговориме на Вашите логистички потреби. На ваков начин ние сме сигурни дека Вашата пратка пристигнала на саканата дестинација во перфекна состојба.

Secure transports features

KN SecureChain карактеристики

 • Флексибилни испораки од врата до врата низ цела Европа
 • Сигурни рокови од подигнување до испорака, базирани на специфични барања (еден и два возача)
 • Од поединечна палета до цел камион (LTL до FTL)
 • Следење на пратките преку најдобриот систем за следење (KN Login) во сите видови на транспорт
 • Тим од високо обучени кадри со постојано усовршување на нивните знаења
 • Нуди програма за превенција со цел да се намали изложеноста на ризик и да се минимизираат можностите за оштета и губење
 •  Совршена ефикасност преку централизирано следење на пратките и проактивна истрага


Услуги на додадена вредност, на барање

 • Советодавни услуги, да може примачот да ги разгледа можностите за испорака
 • Испорака во договореното време
 • Два возача – за да се зголеми сигурноста и да се намали времето на испорака
 • Контролен систем за маршутата
 • Статус на пратката во реално време
 • Известување преку KN Login за специфичните барања на клиентите
 • Прегледност на налогот/пратката на ниво на сериски број
 • Безбедносна придружба 24/7 следење на камионите
 • Врвно планирање како би се избегнало нарушување на нивото на безбедност и квалитетот на услугата
 • Стартување на управување со високо-технолошки производи
 • White glove/услуги за инсталација

Вашите KN SecureChain придобивки

  • Помала изложеност на оперативни ризици преку безбедносно усогласено управување
  • Совршена ефикасност преку проактивна истрага
  • Подобрена видливост, навремена интервенција и намалување на ризикот
  • Прифатливи услуги за обезбедување на оптимални решенијаSecure transports - quality performance

Највисоки стандарди за квалитет

  • Следење на пратките од крај до крај преку надлежните центри
  • Посветен тим од добро обучени експерти
  • Проактивно управување со исклучоци и инциденти
  • KN SecureChain стандардни оперативни процедури и дефинирани договорни услуги
  • Lean Six Sigma програма за подобрување на процесотSecurity measures

Нови и строги безбедносни мерки

 • Програма за превенција Точно управувана база на превозникот
 • Флота од високо квалитетни возила
 • Збирни магацини на безбедни локации вклучувајќи и целосен надзор над CCTV
 • Проценка на ризикот и безбедна паркинг програмаVisibility and monitoring overland

Следење и мониторинг со KN Login

  • Статус на планирана/реална состојба на пратката
  • Лични извештаи
  • Информации за пратката по е-маил KPI известувања
  • Складирање, поставување и преземање на POD копии и температурни записи
  • Активни EDI интерфејси со нашите клиенти

Дознајте повеќе за нашиот систем за следење