Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Услуги на царинско застапување

Ефикасни царински услуги и намалено време на чекање за транзит преку гранични премини

Со засилени трговски бариери и барања за царинска усогласеност, управувањето со синџирот на снабдување станува посложено. Нашите 1000+ посветени професионалци имаат решенија кои се прилагодени на Вашиот проток на стоки.

Каде и да Ви треба царинска експертиза, имаме луѓе, лиценци и дозволи за царинење на пратките според предвидениот рок. Без оглед на обемот и опсегот на работа, нашата глобална мрежа на специјалисти може да одговори на барањата во кој било регион каде Ви е потребно.

Изберете од нашите услуги на додадена вредност за да ја одржите предноста на брзината до пазарот.

Управување со трговија: Кога сакате да ги намалите ризиците и трошоците за прекугранични трансакции, нашите експерти се тука за да Ви помогнат. Добијте увид во Договорите за слободна трговија, меѓународните тарифни податоци и можноста за поврат на давачките. Откријте ја скриената можност за заштеда на давачки со нашите царински експерти.

Царинска усогласеност: Нашиот тим применува внимателен пристап кон високите регулаторни побарувања. Ние го проценуваме вашиот синџир на снабдување, извршуваме ревизии по увозот и развиваме проактивни процеси што спречуваат казни.

Дигитализација: Дозволете ни да Ви помогнеме при дигитализирање на Вашите царински постапки. Царинскиот портал Single Windows Customs Portal е автоматска централна влезна точка за сите ваши регионални царински процедури. Решенијата за контролна табла и известување Ви овозможуваат целосна видливост на податоците, за да можете да донесувате стратешки одлуки за проток на робата.

Искористете ги сите придобивки од рационалната програма за царина.

  • Намалете ги вашите трошоци и намалете го обртниот капитал поврзан со синџирите на снабдување со оптимизирање на употребата на суспензија на давачки, режими на поврат, како и договори за слободна трговија;

  • Бидете активни со промените во царинските прописи, процедури и лиценци што влијаат на вашата деловна активност;

  • Помогнете при стратешки аутсорсинг на царинско работење и управување со царинење на агенти од трети страни;

  • Поддршка при аплицирање за бенефицирани царински режими, постапки, лиценци и други ресурси.

Контактирајте нѐ денес за да дознаете повеќе.