Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Логистика за високо-технолошка стока

Брзо следете го Вашиот раст и откријте ја вредноста на Вашиот синџир на снабдување со нашите високо-технолошки логистички услуги.

Дали Вашиот бизнис произведува потрошувачка електроника, телекомуникациски уреди, компјутерска опрема или други високотехнолошки производи? Дали Ви треба помош за намалување на залихите, намалување на трошоците за дистрибуција и лансирање нови производи?

Синџирите за снабдување за високотехнолошка стока можат да бидат комплицирани и да се шират низ повеќе региони. Барате партнер на кој можете да се потпрете за да ги насочите процесите од крај до крај во сите режими на транспорт, истовремено зголемувајќи ја видливоста во Вашиот синџир на снабдување.

Имаме посветени услуги подготвени да ве поддржиме:

  • Меѓународен превоз - Имајте корист од нашите меѓународни услуги за транспорт, вклучително и интермодални и мултимодални услуги, што Ви овозможуваат да ги постигнете вашите барања за испорака по најдобри цени;
  • & nbsp; Усогласеност со трговијата и брокерство - Ние ќе се погрижиме дека сте целосно усогласени со сите локални и меѓународни регулативи и извршувате царинско посредување од локални тимови сместени во канцеларии низ целиот свет;
  • Безбедност - Бидејќи производите од висока технологија се висок ризик за кражба, воспоставивме KNSecureChain безбедносни процеси во согласност со ISO 28001 и владините прописи за безбедност, што ја намалува изложеноста на ризик на Вашата стока преку целиот транспортен циклус;
  • Поддршка на производството и логистика за снабдување - Користејќи процеси за автоматско надополнување, управуваме со Вашиот проток на стоки и информации од добавувач до производител. Уживајте во целосната видливост на Вашата стока, се до бројот на резервниот дел;
  • Управување со магацин - Плаќајте само за просторот и услугите што Ви се потребни во заеднички магацин или дизајнирајте свој посветен објект според Вашите точни стандарди. Нашите експерти Ви помагаат при прилагодување, адаптирање, проверка и склопување на светло, како и управување со барањата за електро-статичко празнење (ESD);
  • Дистрибуција - Искористете ја нашата услуга за управување со транспорт во повеќе режими, услуга која се базира на не-сопствени средства за влезни и излезни пратки, вклучително и испораки со закажано време и и испораки со специфични времиња. Заштедете време и фокусирајте се на Вашите деловни активности и препуштете ги логистичките услуги и селекцијата и управувањето со транспортери на нас;
  • Постпродажни услуги - Нашите иницијативи за повратна логистика ја враќаат вредноста со ефикасно користење на производи и материјали. Kuehne+Nagel обезбедуваат поддршка за пост-инсталационите барања на Вашите клиенти, вклучувајќи ги и програмите за надополнување на клучните резервни делови.

Контактирајте нѐ денес за да дознаете повеќе.