Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Логистика на потрошувачите - FMCG ималопродажба

Сеопфатна понуда наменета за секторите FMCG, Пијалаци и Тутун, животен стил и малопродажба, услуги кои овозможуваат движење на Вашата стока во секоја фаза од процесот, од суровина до крајниот потрошувач.

Како што се менуваат преференциите на потрошувачите, работните маржи се намалуваат и пазарите стануваат поконкурентни, на Вас ви е потребен искусен провајдер за логистички услуги кој може да постигне успех низ целиот Ваш синџир на вредности.

Може да се потпрете на нашата логистичка експертиза за транспортни услуги, управување на ниво на нарачка и пратка на меѓународни ланци за снабдување, па дури и за целосна оркестрирање на вашите услуги за договорна логистика и дистрибуција. Со над 100 години искуство во подршка на бизносот и нивните деловните активности да ги постигнат своите цели, нашите тимови можат да прилагодат решение што одговара на вашите потреби.

Нашите стручни тимови можат да ве поддржат со:

  • Развивање на стратегии за дистрибуирана залиха за зголемување на услужните побарувања, додека сè уште работите со најнизок варијабилен трошок по единица;

  • Преговарање за конвергенција на дигитални и офлајн бидејќи се создаваат нови синџири на снабдување и се зголемува поврзувањето со Интернет на нештата (IoT);

  • Искористување на трендовите во стилот на живот на потрошувачите;

  • Прилагодување кон зголемување на купувачката моќ на крајните потрошувачи, особено во Азија;

  • Поддршка на побарувачката на потрошувачите за зголемена одржливост во синџирите на снабдување.

Можете да изберете од нашите специфични решенија што се грижат за FMCG , Начин на живот и пазарите на малопродажба .

  1. KN OmniChain - логистика за е-трговија ориентирана кон иднината за сопственици на трговски марки, трговци и продавачи на интернет;

  2. KN Меѓународен синџир на снабдување - Глобална услуга за управување со нарачки од крај до крај што овозможува Вашиот синџир на снабдување да се развива со вашите потреби;

  3. KN Контролна кула - Суштинска координација на мрежата што обезбедува подобра видливост на сите Ваши логистички активности, вклучително и проток на стоки, податоци и плаќања.

Контактирајте нѐ денес, за да дознаете повеќе.