Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Логистика за инсутриска стока

Оптимизација на синџирот на снабдување и логистички стратегии за широк спектар на индустриски сектори. Вашиот синџир на снабдување го правиме конкурентен и одржлив преку предвидлива анализа, автоматизација и паметна локализација.

Индустрискиот сектор станува поразновиден и покомплексен, ракувајќи со сè, од суровини, хемикалии и специјални материјали до високо софистицирани компоненти и големи машини. Дополнително, индустриските операции се повеќе се наоѓаат во оддалечени региони, потребни се комплицирани синџири на снабдување за да се справат со влезот и излезот. 

Ние обезбедуваме поддршка за целосна оркестрација на сите решенија за транспорт по целиот ваш синџир на вредности. Можете да постигнете глобално управување со Вашите проекти додека постојано го подобрувате оперативното ракување, интеграцијата на системот и управувањето со процесите. Можете исто така да го ублажите ризикот користејќи подобрувања предложени од нашите платформи за соработка што можат да управуваат со вашите глобални количини, буџети и податоци за перформансите.

Нашите тимови можат да ви помогнат со:

  • Глобално управување од крај до крај со вашите продавачи и клиенти;

  • Прилагодени логистички решенија и услуги за подсегменти како што се конгломерати, хемикалии и специјални материјали, идна енергетска инфраструктура, како и компоненти и машини;

  • Консалтинг, анализа и дизајн за консолидација на логистички инженеринг;

  • Стандардизирано известување што обезбедува јасна визуелизација на вашите синџири на снабдување;

  • Управување со транспортот, вклучително и консолидација, планирање и имплементација на магацин;

  • Управување со дедицирани клучни клиенти со национален, регионален или глобален опсег.

Ние исто така ги нудиме следниве специфични индустриски решенија:

  • KN BatteryChain - Управување со синџирот на снабдување од крај до крај за литиумски батерии;

  • KN Меѓународен синџир на снабдување - Наши решенија за контролна кула за традиционални меѓународни извори за производство и испорака и решенија за управување со ниво на нарачки;

  • KN ControlTower - Наша водечка интегрирана логистичка платформа за оркестрирање на сите ваши логистички активности.

Контактирајте нѐ денес за да дознаете како можеме да Ве поддржиме.