Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Први во логистиката: Net Zero Carbon програмата на Kuehne+Nagel

Ние сме посветени да понудиме еколошки и одржливи решенија за синџирот на снабдување. Како прв двигател во индустријата, си поставивме две важни цели: Прво, ќе ги компензираме директните емисии на СО2 што не можат да се избегнат заклучно со 2020 година. Второ, решивме проактивно да ги решиме стапките на СО2 на услугите за транспорт што ги извршуваат нашите добавувачи - авиокомпании, бродски линии и компании за превоз - до крајот на 2030 година.

Потрошувачите ја поттикнуваат промената, а компаниите ја остваруваат. Така, во Kuehne+Nagel, одржливоста е во срцето на нашата посветеност.

Др. Детлеф Трефцгер, Извршен директор на Kuehne+Nagel International AG

Др. Детлеф Трефцгер

Грижата за иднината на нашата планета е клучна тема на која треба да се осврнеме денес, со цел да обезбедиме жива иднина за утре.

Асидификацијата на океаните и глобалното затоплување драматично влијаат на нашите природни екосистеми и го загрозуваат животот на нашата планета; ние треба и сакаме да ја промениме таа реалност. Знаеме дека логистичката индустрија придонесува приближно 8% од емисијата на СО2 ширум светот. Како лидери во индустријата, ние сме посветени на намалување на нашиот придонес кон тој процент преку нашата програма Net Zero Carbon.

Нашите клучни цели да постигнеме неутрализација на СО2:

  • Да одржуваме ефективно управување со јаглеродниот диоксит во текот на сите операции

  • Да обезбедиме решенија за животната средина на нашите клиенти

  • Да набавиме логистички услуги засновани на еколошки критериуми

Нашите цели

Ние се осврнуваме на намалувањето на СО2 во сите наши транспортни и логистички услуги ширум светот. Имаме две главни цели за да ја постигнеме нашата цел:

  1. Да бидеме целосно јаглеродно неутрални во нашата сфера на директно влијание од 2020 година (Опсег 1 и 2 од GHG Protocol)

  2. Да постигнеме јаглеродна неутралност за стапките на загадување на нашите добавувачи и клиенти до крајот на 2030 година (Опсег 3 од GHG Protocol)

Покрај нашата неутралност на СО2, ние сакаме да им понудиме на нашите клиенти решенија за намалување на емисијата на СО2 во нивните синџири на снабдување, користејќи податоци и предвидлива анализа, како и дигитални платформи за поддршка на избор на одржливи транспортни рути и режими.

Како поддршка за намалување на емисијата на СО2 во транспортот, ние сме член на иницијативи од:

Партнерство за одржлива иднина

Заедно со тимот за едриличарски натпревари Мализија работиме кон одржлива иднина, придонесувајќи за здравјето на океаните, намалувајќи ги емисиите на СО2 низ целиот свет. "- исто како и нашата платформа за бродски транспорт  што ги покажува емисиите на СО2 од различните сервисни сегменти. Дознајте повеќе за нашето партнерство

Како ќе ги постигнеме целите за одржливост?

Нашата патека до неутралност на СО2 вклучува видливост, намалување и неутрализирање.

ВИДЛИВОСТ: За да се направат еколошки решенија, потребна е поголема свесност за нашиот отпечаток на CO2 на секој чекор од синџирот на снабдување. Нашите дигитални платформи им овозможуваат на нашите клиенти да ги оптимизираат рутите и да изберат услуги со најмали емисии на СО2 за да се намалат влијанијата врз животната средина. Проверете го нашиот Калкулатор на јаглерод или нашиот seaexplorer за повеќе информации. 

НАМАЛУВАЊЕ: Нашата заложба за намалување на емисиите на СО2 започнува со програми за обука за одржување и проширување на еколошката свест кај нашите тимови. Продолжува со имплементација на обновлива енергија и намалување на службени патувања и отстранување на отпад.

НЕУТРАЛИЗАЦИЈА: Го намалуваме загадувањето со инвестирање во сертифицирани проекти засновани врз заштита на природата кои работат кон целите на одржливиот развој (СДГ). Јаглеродното неутрализирање е препознатлив механизам што овозможува спротивставување на емисиите на СО2 на пратката што не може да се избегне. Овој механизам е достапен и за нашите клиенти.

Овие  клиенти веќе се горди што го надоместуваат транспортниот јаглероден отпечаток со нас.

Дознајте повеќе за јаглеродно неутралните  и проектите базирани на природата во кои инвестираме. Пронајдете најнови соопштенија за медиумите  на програмата Net Zero Carbon во нашата редакција.