Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Дигитализација во логистиката

Иновациите се клучен двигател за успехот на нашите клиенти. Поради оваа причина, ние инвестираме во истражување и технологии кои можат да ја забрзаат Вашата дигитална трансформација.

Дигитализацијата и автоматизацијата го менуваат начинот на работа на индустријата, а компаниите кои ги прифаќаат овие иновации имаат голема предност.

Во Kuehne+Nagel, технологијата е еден од начините на кои можеме да ги поддржуваме нашите клиенти да ги исполнат своите ветувања и да ги постигнат своите цели. Со интелигентна употреба на технологија, ние ја поедноставуваме комплексноста со цел да донесеме транспарентност во логистиката. Употребуваме интегрирани дигитални технологии кои управуваат со автоматизација на деловните процеси, се со цел да ги направиме глобалните интермодални синџири на снабдување, потранспарентни и поефикасни. Ова е дел од постојаната обврска за користење технологија која ќе Ви служи. Со интегрирање на најновата технологија во нашите производи и услуги, ние Ви нудиме унифицирана, глобална логистичка мрежа со нови инвентивни апликации.

Ние сакаме да ги отстраниме бариерите и да Ви го олесниме работењето. Преку непречена размена на податоци помеѓу системите, овозможуваме автоматизација и ги минимизираме рачните внесувања на податоци. Ова ни овозможува да се фокусираме на новата димензија на соработка помеѓу партнерите и добавувачите, заснована на целосна дигитална поврзаност.

Технологијата во логистиката нуди попродуктивен синџир на снабдување кој е побезбеден, поодржлив и поефикасен. Еве само некои од иновативните технологии што ги користиме за да го оптимизираме вашиот синџир на снабдување:

  • Вашите системи се интегрираат директно со нашите благодарение на Интерфејси за програмирање апликации (API 's ) што овозможуваат непречена и автоматизирана размена на информации

  • Големите податоци ги претвораат неструктурираните информации во корисни, помагајќи Ви да донесете подобри одлуки. Ова е особено корисно за предвидлива анализа и намалување на ризикот

  • Ние применуваме машинско учење и вештачка интелигенција за напредно препознавање на шеми што помага при управување со квалитетот и предвидливо одржување

  • Нашите сензори за следење на Интернет на нештата (IoT) ја следат температурата, геолокацијата и другите податоци во реално време за време на транспортот, така што можеме да обезбедиме квалитет, ефикасност на процесот и следливост на процесот.

  • Blockchain technology поддржува размена на податоци без доказ за измама меѓу партнерите и ја елиминира потребата од дополнителни канали за комуникација со надминување на довербата и проблемите со безбедноста на податоците.