Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Одржливоста во бродскиот транспорт

Како лидер во индустријата, Kuehne+Nagel проактивно се справува со климатските промени и води глобална иднина без јаглерод за нивните клиенти. Kuehne+Nagel е посветена на иницијативата за научно засновани цели (SBTi), нудејќи им на нашите клиенти: увиди засновани на податоци, дизајн и оптимизација на синџирите на снабдување - преку алтернативни начини на транспорт, рути и опции за превозникот - и горива со ниска содржина на јаглерод.

Во Kuehne+Nagel, одржливоста во транспортот е тема што ја сфаќаме многу сериозно. Иако превозот со контејнери е веќе најеколошки метод за транспорт на стоки на глобално ниво, до целосната декарбонизација на логистичката индустрија има уште 10 до 15 години. Сè додека не станат достапни нови климатски горива или погонски системи од поголем обем, нашиот иновативен пристап кон одржливоста во испораката Ви овозможува да се одлучите за повеќе еколошки одржливи опции за транспорт.

Разбирање на вашиот јаглероден отпечаток

Неодамнешните случувања во делот на обработка на податоци во големи датотеки и предвидливата анализа ни овозможуваат да ги измериме и точно да ги неутрализираме нашите јаглеродни емисии. Ова ни овозможува да Ви понудиме целосна видливост на емисиите, во текот на Вашиот транспорт, преку нашата платформа Seaexplorer и Калкулатор за јаглероден отпечаток во бродски транспорт платформа која овозможува да одберете најеколошка варијанта на услуга. 

Со цел да се намалат емисиите на јаглерод, ние нудиме biofuel solution во тесна соработка со операторите. Исто така, тесно соработуваме со Global Maritime Forum’s Getting to Zero Coalition за да го забрзаме развојот на бродовите со нулта емисија до 2030 година.

Одржлива логистика: решенија за поморски товарни неутрални јаглерод

Ние во моментов нудиме две комплетно неутрални климатски решенија транспорт - LCL и FCL Pledge. Го надоместуваме целиот јаглероден отпечаток на обете услуги со придонес во еколошки проекти. Работиме со проекти засновани на природата ширум светот кои помагаат да се намалат емисиите на стакленички гасови, истовремено зачувувајќи го биодиверзитетот и подобрувајќи ги егзистенцијата на локалните заедници. Ние соработувавме со разни невладини организации за да го создадеме овој одржлив пат кон неутралност на јаглерод. Овие проекти се засноваат на целите за одржлив развој на ООН и се проверени од независни организации со највисоки меѓународно признати стандарди. Поддржувајќи ги овие проекти, генерираме кредити за јаглерод што можат да ги компензираат емисиите на пратката.

Лидерство во зелената логистика

Ние тесно работиме со сите превозници за да ја промовираме одржливата испорака. За да го постигнеме ова, создадовме „зелени линии“ кои даваат приоритетен пристап до пловните објекти кои имаат помали емисии. Преземаме и други иницијативи, кои вклучуваат:

  • Намалување на движењето на празни контејнери;
  • Идентификување на пратките што можат да се префрлат од камионски на бродски превоз;
  • Користење контејнери со одржливи подови (како бамбус);
  • Спречување на транспорт на опасна роба АДР или испорака на нелегален токсичен отпад.

Дознајте повеќе за иницијативата zero carbon business model и за компензацијата на јаглеродот, и за природно базираните проекти во кои инвестираме.

Овие клиенти се веќе горди на фактот дека со Kuehne+Nagel се во можност да извршат CO2-неутрални транспорти.