Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Комерцијално осигурување

Решенија за комерцијално осигурување кои целосно го штитат Вашиот бизнис.

Додека заштитата на товарот е најголем проблем, постојат и други ризици што можат да се појават во секојдневните операции. Без оглед на видот на вашата деловна активност и каде се одвива, сакате заштитни мерки од непредвидени настани.

Комерцијалното осигурување обезбедува покритие од несреќи, материјална штета и други инциденти што можат да се појават за време на редовното работење. Од основни планови до специјализирани решенија, нудиме ефективни опции за: 

  • Одговорност од транспортните оператори
  • Имотна штета
  • Управување со ризикот од прекин на бизнисот и синџирот на снабдување
  • Одговорност од трета страна
  • Моторна одговорност
  • Одговорност на работодавачите
  • Проектни програми

Kuehe+Nagel работи со Nacora - Интернационален осигурителен брокер за поддршка на малите и средни компании во дизајнирањето, спроведувањето и управувањето со ефективни програми за осигурување. Дозволете им на нашите експерти за грижа за клиенти да подготват план што одговара на вашата стратегија.