Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back 4PL - Оптимизација на ланецот на снабдување

Бидејќи ревизијата на логистиката доведе до подобрени перформанси и следење на трошоците, резултатот е поедноставен влез на стоки и поголема ефикасност низ цела Европа.

Клиент:

Глобално активен, водечки производител на градежна опрема

Индустрија:

Глобално производство на градежна опрема

Решенија:

Посветени професионални тимови од нашата KN ControlTower ги обединуваат сите потребни контакти и управување со податоци на едно место. Воведени се сеопфатни услуги за оптимизирање на ефикасноста на системот за управување со ланецот на снабдување со влез.


Крајниот резултат е јасен синџир на снабдување со многу пониски логистички трошоци и зголемени нивоа на услуги, вклучително:

  • Централизирани мастер податоци
  • Континуирано следење на KPI
  • Целосен преглед

Обидете се да се замислите како водач на оркестар. Вашиот успех и еуфонијата на Вашата музика се директно поврзани со бројот на музичари, изборот на инструменти и музичкото дело што ги изведувате заедно. Но, еден ден се соочувате со предизвикот да морате да свирите во непозната концертна сала, со поинаков избор на музичари и парчиња за изведување. Исходот? Никогаш не знаеш!

Еден од нашите клиенти, важен производител на градежна опрема на светскиот пазар, се најде во слична ситуација кога бројот на неговите добавувачи порасна на неверојатни 1500. Одеднаш, компанијата се соочи со недостаток на видливост и фрагментација на својот тим. Резултатот беше недоследност и загуби. Компанијата мораше да реагира.

По темелна анализа, тие се свртеа кон Kuehne+Nagel. Покрај контролата и стабилизацијата на трошоците, предизвик беше да се усогласат процесите и да се најдат нови начини за подобрување на работните процеси.

Преку нашето искуство, како експерти за интегрирана логистика, веќе се соочивме со слични ситуации и знаевме дека имаме решение, па веднаш се фативме за работа. Прво требаше да ги тргнеме врските на очите: видливоста на сите важни податоци е предуслов за донесување на правилни одлуки. Нашето решение за овој проблем беше централен систем за управување што вклучува транспарентност на сите трошоци и барања.

Откако имавме целосен преглед на податоците, време беше за подобрувања. Имплементацијата на нашиот модел му овозможи на нашиот корисник да ги оптимизира транспортните патишта со динамично и уште поефикасно планирање; како додаток, новиот модел ни помогна да ги стандардизираме активностите. Сите податоци од секојдневната работа станаа видливи, што придонесе за идентификување на проблемите и можностите.

Значи, ја вративме диригентската палка во рацете на диригентот, но исто така обезбедивме и цел тим за поддршка кој ја разгледува целата ситуација, така што работните процеси ќе се одвиваат во совршена хармонија.

Преку овие заеднички напори со нашиот клиент, успеавме значително да ги намалиме трошоците и да го подобриме квалитетот на услугата. По овој позитивен исход, проектот се прошири на 28 фабрики наместо првичните 8, а опсегот беше зголемен за да вклучи дополнителни услуги. Горди сме на напредокот што го постигнавме, но секогаш има простор за подобрување, затоа секогаш ги следиме новите предизвици што ни ги носи иднината.