Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Подкаст: Од клинички испитувања до комерцијализација - улогата на планирањето

Без разлика дали се работи за клинички испитувања на лекови или испорака на лекови на пазарот, планирањето и добрата стратегија на синџирот на снабдување, во комбинација со редовна и точна комуникација, играат клучна улога во нејзиното целосно и успешно извршување.

Во оваа втора епизода од нашиот подкаст, Роберт Којл, виш потпретседател за стратегија за фармацевтска индустрија во Kuehne+Nagel, се придружува на Скот Оханесијан од QuickSTAT, виш потпретседател на Одделот за логистика на клинички испитувања, за да дискутираат на тема -  "Комуникација, очекувања и скриени херои “ и како комбинацијата на овие елементи влијае на синџирот на снабдување на фармацевтската индустрија:

  • Како еволуираа протоколите за комуникација со фармацевтските компании за време на тестирањето и производството на вакцини против болеста СОВИД-19.
  • Како да се пристапи кон комуникација и транспарентност кога има повеќе засегнати страни.
  • Нивното искуство во соработка со глобалните фармацевтски компании за време на развојот на вакцини против СОВИД -19 - од клинички испитувања до испорака на лекови на пациенти.
  • Што се очекува во иднина: увид во она што следи за животниот циклус на фармацевтските производи.

Кликнете овде за да ја слушнете втората епизода од нашиот подкаст:

 

Или преземете го преписот на подкастот (епизода 2) тука.


Нашите подкасти за фармацевтска индустрија


QUICK подкаст платформи

QUICK подкаст платформата можете да ја најдете на: