Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back KN PharmaChain - магацински услуги

Нашите експерти за фармацевтска логистика го користат своето стручно знаење, за да го оформат вистинскиот ланец на снабдување за Вашиот бизнис. За кога е најважно.

Ланецот на снабдување со фармацевтските производи е комплициран и бара стручно познавање на прописите. За да се прилагодат брзо и да останат во тек, компаниите денес треба да бидат конкурентни во текот на целиот животен циклус на производот, од истражување и развој до краен купувач.

Како Ваш партнер, работиме заедно со Вас за да создадеме проактивни решенија што се однесуваат на Вашите специфични потреби и обезбедуваат успех за Вашиот бизнис. Со комбинирање на нашето стручно техничко знаење со практично искуство во индустријата, можеме да Ве поддржиме да развиете глобално прифатливи решенија.

Искористете ги овие карактеристики:

  • Добра практика за складирање и дистрибуција (GSP/GDP)
  • Услуги со додадена вредност, како што се услуги за повторно обележување, пакување, одложување и серизација (GMP)
  • Стратешки дизајн на мрежа и анализа на сценарио
  • Континуирано подобрување со нашиот систем за производство на Kuehne+Nagel (KNPS)
  • Експертиза во законодавството, регулативите, лиценцирањето и регулаторната усогласеност
  • Докажана методологија за транзиција и интеграција на клиенти (CTI) што овозможува непречена интеграција со Вашите системи
  • Целосно следење и контрола на температурата од почеток до крај, обезбедувајќи мир на умот
  • Целосна видливост и транспарентност со myKN - Вашиот централен портал за ажурирања на испорака во реално време, известување за KPI и прилагодени извештаи

 

Нашата цел е да им го олесниме животот на нашите клиенти и нивните пациенти.

Ramazan Dinçkan, Извршен директор за договорна логистика - оддел фармација